ປໍ້ານໍ້າມັນ PLP

VTE CapitalVTE Province


Luang Prabang


Xayyaboury


Borikhamxayລາຄານໍາມັນມື້ນີ້

ProvinceBenzine 95Benzine 91Diesel
Vientiane Capital 9,550 kip8,530 kip7,430 kip
Phonsaly9,290 kip8,190 kip
Luangnamtha8,890 kip7,790 kip
Oudomxay10,030 kip9,010 kip7,910 kip
Borkeo9,560 kip8,630 kip7,530 kip
Luang Prabang10,010 kip8,990 kip7,890 kip
Xayyabouly8,930 kip7,830 kip
Huaphan8,930 kip7,830 kip
Xiengkhuang8,720 kip7,620 kip
Vientiane Province9,550 kip8,530 kip7,430 kip
Bolikhamxay9,630 kip8,610 kip7,510 kip
Khammuan9,580 kip8,560 kip7,460 kip
Savanhnakheth9,580 kip8,560 kip7,460 kip
Salavanh8,740 kip7,640 kip
Champasak9,610 kip8,590 kip7,490 kip
Xekong8,770 kip7,670 kip
Atapu9,790 kip8,770 kip7,670 kip
Xaysomboun8,770 kip7,670 kip