ປໍ້ານໍ້າມັນ PLP

VTE CapitalVTE Province


Luang Prabang


Xayyaboury


Borikhamxayລາຄານໍາມັນມື້ນີ້

ProvinceBenzine 95Benzine 91Diesel
Vientiane Capital 10,510 kip9,370 kip8,400 kip
Phonsaly10,130 kip9,160 kip
Luangnamtha9,730 kip8,760 kip
Oudomxay10,990 kip9,850 kip8,880 kip
Borkeo10,610 kip9,470 kip8,500 kip
Luang Prabang10,970 kip9,830 kip8,860 kip
Xayyabouly9,770 kip8,800 kip
Huaphan9,770 kip8,800 kip
Xiengkhuang9,560 kip8,590 kip
Vientiane Province10,510 kip9,370 kip8,400 kip
Bolikhamxay10,590 kip9,450 kip8,480 kip
Khammuan10,540 kip9,400 kip8,430 kip
Savanhnakheth10,540 kip9,400 kip8,430 kip
Salavanh9,580 kip8,610 kip
Champasak10,570 kip9,430 kip8,660 kip
Xekong9,610 kip8,640 kip
Atapu10,750 kip9,610 kip8,640 kip
Xaysomboun9,610 kip8,640 kip