ປໍ້ານໍ້າມັນ PLP

VTE CapitalVTE Province


Luang Prabang


Xayyaboury


Borikhamxayລາຄານໍາມັນມື້ນີ້

ProvinceBenzine 95Benzine 91Diesel
Vientiane Capital 9,820 kip8,820 kip7,760 kip
Phonsaly9,580 kip8,520 kip
Luangnamtha9,180 kip8,120 kip
Oudomxay10,300 kip9,300 kip8,240 kip
Borkeo9,920 kip8,920 kip7,860 kip
Luang Prabang10,280 kip9,280 kip8,220 kip
Xayyabouly9,220 kip8,160 kip
Huaphan9,220 kip8,160 kip
Xiengkhuang9,010 kip7,950 kip
Vientiane Province9,820 kip8,820 kip7,760 kip
Bolikhamxay9,900 kip8,900 kip7,840 kip
Khammuan9,850 kip8,850 kip7,790 kip
Savanhnakheth9,850 kip8,850 kip7,790 kip
Salavanh9,030 kip7,970 kip
Champasak9,880 kip8,880 kip7,820 kip
Xekong9,060 kip8,000 kip
Atapu10,060 kip9,060 kip8,000 kip
Xaysomboun9,060 kip8,000 kip