ປໍ້ານໍ້າມັນ PLP

VTE CapitalVTE Province


Luang Prabang


Xayyaboury


Borikhamxayລາຄານໍາມັນມື້ນີ້

ProvinceBenzine 95Benzine 91Diesel
Vientiane Capital 10,370 kip9,170 kip8,420 kip
Phonsaly-9,930 kip9,180 kip
Luangnamtha-9,530 kip8,870 kip
Oudomxay10,860 kip9,650 kip8,900 kip
Borkeo10,480 kip9,270 kip8,520 kip
Luang Prabang10,830 kip9,630 kip8,880 kip
Xayyabouly-9,570 kip8,820 kip
Huaphan-9,570 kip8,820 kip
Xiengkhuang-9,360 kip8,610 kip
Vientiane Province10,370 kip9,170 kip8,420 kip
Bolikhamxay10,450 kip9,250 kip8,500 kip
Khammuan10,400 kip9,200 kip8,450 kip
Savanhnakheth10,400 kip9,200 kip8,450 kip
Salavanh-9,380 kip8,630 kip
Champasak10,430 kip9,230 kip8,480 kip
Xekong-9,410 kip8,660 kip
Atapu10,610 kip9,410 kip8,660 kip
Xaysomboun-9,410 kip8,660 kip