ປໍ້ານໍ້າມັນ PLP

VTE CapitalVTE Province


Luang Prabang


Xayyaboury


Borikhamxayລາຄານໍາມັນມື້ນີ້

ແອດຊັງພິເສດ
Super
ແອດຊັງ
Regular
ກາຊວນ
Diesel
VTE Capital8.920 KIP7.920 KIP6.980 KIP
Phongsaly8,680 kip7.740 kip
Luangnamtha8.280 kip7.340 kip
Oudomxay9.400 kip8.400 kip7.460 kip
Borkeo9.020 kip8.020 kip7.080 kip
Luang prabang9.380 KIP8.380 KIP7.440 KIP
Xayyaboury8.320 KIP7.380 KIP
Huaphan8.320 kip7.380 kip
Xiengkhouang8.110 kip7.170 kip
VTE Province8.920 kip7.920 KIP6.980 KIP
Borikhamxay9.000 kip8.000 KIP7.060 KIP
Khammuan8.950 kip7.950 kip7.010 kip
Savannakhet8.950 kip7.950 kip7.010 kip
Salavanh8.130 kip7.190 kip
Champasak8.980 kip7.980 kip7.040 kip
Sekhong8.160 kip7.220 kip
Attapue9.160 kip8.160 kip7.220 kip
Xaysomboun8.160 kip7.220 kip
Date Update: 07/09/ 2017 by Mr. Outhone PHAMEUANG