ການຂາຍ ແລະ ການແຈກຈ່າຍນໍ້າມັນ

 

ນອກຈາກສະຖານີບໍລິການ ຂອງພວກເຮົາເອງ 7 ແຫ່ງ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,​ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຂາຍສົ່ງໃຫ້ສະຖານີບໍລິການທີ່ເປັນຕົວແທນ 15 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ພວກເຮົາມີແຜນຂະຫຍາຍສະຖານີບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ 60 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີຕົວແທນ 140 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ
ການຂົນສົ່ງ ແລະ ແຈກຈ່າຍນໍ້າມັນແມ່ນນໍາໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງນໍ້າມັນທີ່ໃໝ່, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານ 10 ຄັນ ຈະມີເຖິງ 100 ຄັນ ທີ່ມີຂະໜາດບັນທຸກ 16,000 ລິດ ແລະ 20,000 ລິດ ໃນການສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ.