ກ່ຽວກັບ PLP

_MG_0239

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

PLP PLP ບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 17/01/2014ແລະທຳການຊື້-ຂາຍນໍ້າມັນ ໃນວັນທີ 15 ເດືອນ 11 ປີ 2014 ເຊີ່ງເລີ່ມ ຂາຍນ້ຳມັນ ທີ່ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ວິໃສທັດ

PLP ຕັ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳດ້ານການຂາຍແລະໃຫ້ບໍລິການນໍ້າມັນເຊື້ຶອໄຟຄົບວົງຈອນທີ່ຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດ. PLP ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແຕ່ການຂາຍແລະໃຫ້ບໍລິການເທົ່ານັ້ນພວກເຮົາຈະຕິດແທດກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຍ່າງຄຽງຄູ່ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນເພື່ອຊີວິດແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂື້ນ.

ພາລະກິດ

PLP ແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນຂອງຄົນລາວທີ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈລູກຄ້າ100% ແລະຍຶດຫມັ້ນເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງຄຽງຄູ່ກັນຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາເປັນຢ່າງດີເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະໃຫ້ການບໍລິການທີ່ເປັນເອກະລັກ. PLP ຈະສ້າງຊື່ສຽງອັນຍາວນານໃນການເປັນຜູ້ຈຳຫນ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ຶອໄຟຄົບວົງຈອນທີ່ມີເນື້ຶອທີ່ຄອບຄຸມຫລາຍກ່ວາຫມູ່.

ຄຸນຄ່າທີ່ PLP ຍຶດຖື

PLP ຈະຍຶດຖື:

  • ການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊຶ່ສັດທ່ຽງທຳ
  • ການສະຫນອງນ້ຳມັນເຊື້ຶອທີ່ມີຄຸນະພາບສູງແລະໃຫ້ຄວາມສະດວກຕໍ່ລູກຄ້າ
  • ເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າມາກ່ອນ
  • ຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາທັກສະໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອສ້າງອະນາຄົດຜູ້ນຳຫນຸ່ມນ້ອຍ
  • ຫ້າວຫັນເຂົ້າດເປັນສ່ວນຫນື່ງໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນແລະຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ

ຍຸດທະສາດ

ຂະຫຍາຍຕະຫລາດໄປທົ່ວປະເທດ ແລະຂາຍນໍ້າມັນໃຫ້ໂຄງການໃຫຍ່ ໃນທົ່ວປະເທດ,ນອກນີ້ຍັງມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄປຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ (ຈີນ)