ມອບເຄື່ອງກັນໜາວ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ

ໃນເດືອນ 11/2016 ບໍລິສັດ ພູສີລາວເຊື້ອໄຟ ຈຳກັດ

ໄດ້ເດີນທາງໄປມອບເຄື່ອງກັນໜາວ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ທີ່ບ້ານ ກົງຕາຢູນ ເມືອງ ລະມານ ແຂວງ ເຊກອງ